София 1000, бул. "Св. Кл. Охридски" № 8 02 965-3063
BG | EN

Новини

Извънреден изпит по Химия

Публикувана на: 10.10.2018

По молба на Студенкския съвет към ТУ-София и в отговор на писмо с вх.№ 166 от 10.19.2018г. преподавателите от катдера "Химия" предоставят възможност за поправителен изпит според следния график.

 

Върнете се назад