8 St.Kl. Ohridski blvd., 1797 Sofia, Bulgaria +359 2 965 3063
BG | EN

About us - Laboratories

Laboratories

Катедра "Химия" разполага с 5 учебни лаборатории, разположени в блок 1 на Техничеки Университет - София.

  • 1370, 1470, 1471 са обособени за обучение на студенти от всички факултети, първи курс с преподаване на български език.
  • 1112 е обособена за лабораторни упражнения на студенти от чуждоезиковите факултети
  • 1324 е обособена за обучение на магистри и дипломанти.