София 1000, бул. "Св. Кл. Охридски" № 8 02 965-3063
BG | EN

Научни изследвания - НПЛ "Приложна електрохимия"

НПЛ "Приложна електрохимия"

          НПЛ „Приложна електрохимия” към катедра „Химия” при ФЕТТ провежда научно-изследователска и внедрителска дейност в областта на приложната електрохимия. В лабораторията се разработват съвременни материали и технологии, използувани в електрониката, микроелектрониката и машиностроенето, извършват се изследвания на корозионното поведение на метали и метални сплавни покрития. Основен акцент в изследванията са химичните и електрохимичните процеси при производството на двустранни и многослойни печатни платки.

          НПЛ “Приложна електрохимия” предлага различни технологии свързани с процесите на активиране и химично отлагане на различни метални слоеве (мед, злато, никел, калай и др.) върху проводяща и върху непроводяща полимерна, керамична или текстилна основа. За редица патентно защитени технологии се произвеждат и експортират основни електролитни концентрати за предприятия в страната и чужбина. Колективът е внедрил промишлено технологии в Турция, Русия, Куба, Румъния, Македония както и в над 50 предприятия и института в България.

          Разработената в лабораторията технология за галванизиране на различни видове ABS пластмаси (присаден акрилнитрил-бутадиен стирол) се отличава с висока производителност благодарение на малката продължителност на повечето операции. Работните електролити имат  прост състав, те са лесни за коригиране и имат дълъг експлоатационен срок. Разходът на химикали е снижен значително, което прави тази технология икономически изгодна за промишлено производство. Получените покрития се отличават с блясък, отговарят на изискванията за устойчивост против корозия. Устойчиви са към действието на термошок. Силата на сцепление на покритието с основата отговаря на ISO4525.

          За последните 5 години членовете на колектива участват в един патент и 6 заявки за патент върху технологии за получаване на функционални метални слоеве – с фрикционни свойства, с износоустойчиви свойсва (композитен слой с инкоропорирани диамантени частици), многокомпонентни многослойни покрития, както и гъвкави магнитно-меки и магнитно-твърди композити. Част от изработените продукти са внедрени в производството и имат добър пазарен потенциал.