София 1000, бул. "Св. Кл. Охридски" № 8 02 965-3063
BG | EN

Учебни дисциплини - Химия

Химия

Конспекти по дисциплината ХИМИЯ

ФАЕФЕМФ, МТФМФ-МАШ. и МЕХ.МФ-ИД и ИЛФЕТТФТ-ТрТТ и АТТ, ФТ-ТУТСФФПМИ-ПФКМ

 

Материали за лабораторни упражнения:

 

Лабораторни упражнения за ПН 5.2. (ФА, ФЕ и ФЕТТ)

1. Окислително-редукционни реакции

2. Електролитна дисоциация. рН. Киселини, основи и соли. Електропроводимост на разтвори

3. Разтвори. Концентрация на разтвори. Чистота на разтвори. Лабораторна стъклария

4. Електродни потенциали. Галванични елементи

5. Някои химични свойства на металите

6. Електролиза

7. Корозия на металите. Защита на металите от корозия

8. Конверсионни покрития - фосфатиране, изолационни оксидни слоеве

9. Химично метализиране на диелектрици. Печатни платки.

10. Полимерни материали

 

Лабораторни упражнения за ПН 5.1, 5.4, 5.5 и 5.13 (ЕМФ, МТФ, МФ, ФТ, СФ и ФПМИ)

1. Окислително-редукционни реакции. Електролитна дисоциация. рН. Киселини, основи и соли. Електропроводимост на разтвори

2. Електродни потенциали. Галванични елементи. Някои химични свойства на металите

3. Електролиза.

4. Корозия на металите. Защита на металите от корозия

5. Полимерни материали (5.1 , 5.4, 5.5) или Химично метализиране на диелектици (5.13)

 

Лектори по дисциплината ХИМИЯ