София 1000, бул. "Св. Кл. Охридски" № 8 02 965-3063
BG | EN

За нас - История

История

Катедра “Химия” на Техническия Университет е обособена като самостоятелна през 1976 година след разделяне на катедра “Физика и химия” на тогавашния Факултет  радиоелектроника (ФРЕ). Пръв неин ръководител  (1976 -1987 г.) е проф. дтн. инж. Тамара Ст. Ганчева. През годините нейни ръководители са били:

       - 1976 – 1987 г.- проф. дтн.инж. Тамара Ст.Ганчева

       - 1987 - 1992 г.- проф. дхн.инж. Христо Б.Петров

       - 1992 - 1995 г.- доц. д-р Вержиния И.Данова

       - 1995 - 2005 г.- доц. д-р инж. Димитър П.Ненов

       - 2005 - 2008 г.- доц. д-р инж. Александър Л.Лирков

       - 2008 - 2015 г.- доц. д-р инж. Ива Г. Бетова

       - от 2015 г.- доц. д-р инж. Боряна Р. Цанева

През годините в катедрата са работили 5 професори и 12 доценти. В момента съставът се обновява с млади преподаватели. В процес на обновяване е и материално-техническата база на катедрата.