София 1000, бул. "Св. Кл. Охридски" № 8 02 965-3063
BG | EN

За нас - Лаборатории

Лаборатории

Катедра "Химия" разполага с 5 учебни лаборатории, разположени в 1 блок на Техничеки Университет-София.

  • 1370, 1470, 1471 са обособени за обучение на редовни студенти
  • 1112 е обособена за лабораторни упражнения на студенти от чуждоезиковите факултети
  • 1324 е обособена за мултимедийно обучение на студентите от чуждоезиковите факултети

 

lab 1370